Body homoseksuell villige menn

To kvinner skal kunne skaffe seg barn, der den ene kan bli «mor», og den andre «med-mor». Er dette bra for barnet? Er barnets interesser lagt til side? Barn trenger far og mor. Det er tid for å minne om dette. Om det enn går mot en tendens i tiden.

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning. Vennlig hilsen Sondre Bjørdal , konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land. Det hadde vært å håpe at Lindstad hadde konsentrert sitt virke mot den forfølgelse av homofile som finner sted i religiøse organisasjoner og i religiøst styrte samfunn, ikke minst fra den religion han selv representerer.

Jeg har ikke problemer med at Lindstad selv har et religiøst standpunkt som tilsier at homofili er synd, men det kan vi diskutere etter at det er fastslått en gang for alle at mennesker som inntar det motsatte standpunkt, skal kunne leve trygt med det.

Mange islamske lærde mener at "homofil adferd" bør straffes med døden, noe som også praktiseres i flere islamske land. Vær kritisk til muslimer i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.

Er det islamofobi å hevde dette? Eller gjenspeiler det et faktisk forhold, at muslimer har uforholdsmessig innflytelse, i politikk og opinionsarbeid, og ofte bruker eller misbruker dette, til fordel for sekteriske interesser? Jeg parodierer litt, kanskje, og ser fram til mot-argumenter i kommentarfeltet. Det fins anstendige og mindre anstendige muslimer, som blant folk i alle grupper og religioner!

Det skulle bare mangle. Men uhederlighet utad for å fremme en sak, og særlig når det gjelder sharia, synes å kunne spores hos mange muslimer, eller er det ikke sånn? Muslimske arabere er dyktige i å påvirke opinionen, og ofte med urene metoder. For en kongressmann eller annen politiker, å gå åpent ut mot denne lobbyen, vil være politisk selvmord. Gjennom bakvaskelser og negative kampanjer vil en slik person være frarøvet sin politiske framtid.

Når dette skrives skal Hillary Clinton tale til massevis av aktivister i den fremste islamske lobbyen i USA. Med all sannsynlighet vil hun tonet ned enhver uoverensstemmelse mellom USA og Islam, for å legge vekt på "det grunnleggende vennskap".

USA former verden, det gjelder også for Midtøsten. De fant svaret i den pro-Saudiske oljelobbyen. Den var avgjørende når det gjaldt angrepet på Irak, skrev de to.

Målet var å trygge Wahabismen. Nå forbereder den samme lobbyen, sammen med staten Saudi-Arabia, et angrep på Iran. Lobbyen misbruker historiske fakta, og står for selektiv lesning av midtøstens historie, for å fremme støtte til Islam.

Maryam Namazie har pekt på dette. Hun er selv en ex-muslim, som har angrepet denne "manipulasjonen". Noen ser i det en "tradisjon". Man lyver pga Islam - "siden man tror det er ens plikt å lyve, for hva man tror er islamske interesser". Løgn blir hellig handling. Jeg har omtalt islamske arabere. Men for balansens skyld: Blant muslimske arabere som ikke er islamister fins noen av de beste jeg kjenner.

Det gjelder en del intellektuelle. Men særlig noen selvkritiske muslimer, ydmyke og fromme. De snakker åpent om problematiske sider ved islam. All ære til dem for det. Så kan dere sammenligne denne parafraseringen, som er et slurvete hastverksarbeid, med originalen: Da burde du kanskje få med deg at wahabismen slettes ikke tilhører den seirende grupperingen etter invasjonen av Irak.

Tvert i mot er det shiamuslimer som har overtatt regjeringsmakten i Bagdad. Men det er riktig at det oljerike Saudi-regimet har en viss innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk, samt øvrige vestlige lands utenrikspolitikk. En god del forskning viser dette:. Min kommentar 3 bestod selvfølgelig kun av tull og tøys. Dersom den hadde vært ment seriøst, så ville den ha vært umoralsk og fordomsfull. Stereotype oppfatninger om muslimer må fordømmes.

Jeg blir sint pga. Stereotype oppfatninger om jøder må også fordømmes. Linstad burde angre på hans artikkel "Vær kritisk til jøder". Blir forbanna når enkelte gjør "islamofobi" til et skalkeskjul for rasisme.

Jeg blir også forbanna når enkelte gjør "antisionisme" til et skalkeskjul for antisemittisme. Linstad har ikke svart deg, Aavestad. Men ved ikke å svare har han egentlig svart deg likevel. Og det svaret er oppsiktsvekkende. Linstad kan altså ikke ta klart avstand fra dødsstraff for homofile. Og hverken jeg eller Herstad har fått svar heller. Det er uansvarlig av Lindstad å ikke svare på mot-argumenter.

For en del år tilbake pleide jeg å hevde at Islam er en fredelig religion. Dette angrer jeg på. Her er et eksempel på en eldgammel artikkel:. Allah er en streng dommer. Blandt hans 99 "vakreste" navn finner en titler som "dommeren", "han som tar liv", "hevneren", "han som skader" etc etc.

Allahs apokalyptiske vrede tilintetgjorde folkeslag Sodoma, Gomorrah, Ad, Thamud etc. Allah er også kjent for å drukne hele menneskeheten i vann, bortsett fra Noah. Enough is Hell for a burning fire. Those who reject Our Signs, We shall soon cast into the Fire For Allah is Exalted in Power, Wise" 4: And what will explain to you what this is? A Fire blazing fiercely! Those who deny their Lord , for them will be cut out a garment of Fire. Over their heads will be poured out boiling water.

Den minimalistiske stilen i Fremmed ved sjøen baserer seg i stor grad på gjentakende bruk av like innstillinger, etter hvert som dagene går i handlingen. Dette gir filmen en slags syklisk effekt. Fremmed ved sjøen beskriver hvordan den vakre, unge Franck Pierre Deladonchamps tiltrekkes av en annen mann på stranda, Michel Christophe Paou — også etter at Franck bevitner at Michel utfører en grusom handling.

Franck begjærer Michel, også etter han har sett hva han gjorde. Men det er viktig å presisere at han ikke vil ha Michel på grunn av dette, han var forelsket i Michel før han bevitnet hendelsen. Utover det, er det vanskelig for meg å forklare for mye — for dette er i grunn det store spørsmålet hele filmen stiller. Av åpenbare grunner inneholder Fremmed ved sjøen mye nakenhet, men også et par svært eksplisitte skildringer av sex mellom de homoseksuelle karakterene.

Etter rundt to måneder hadde jeg funnet skuespillerne som skulle bekle de to ledende rollene som Franck og Michel. Jeg hadde imidlertid tidlig tatt en avgjørelse om at de eksplisitte sexscenene skulle gjøres med body doubles. Hvis jeg isteden skulle ha funnet skuespillere som også var villige til å gjøre sexscenene, ville det ha vært langt vanskeligere! Hvis du elsker noen, er sex svært viktig.

Men til tross for at film ofte tar for seg forelskelse og kjærlighet, ser man vanligvis ikke selve seksualakten skildret på film. Sex er isteden noe man kun ser i pornografien, og er dermed en vesentlig mangel i film. Jeg ønsket å kombinere den ordinære filmtradisjonen med disse elementene fra pornografien, for å vise hvordan det er å være forelsket i noen.

.

Body homoseksuell villige menn

Homo independent polish escort czech escort anal

UDI har til dømes hatt for vane å gi avslag på asylsøknadar frå iranske homofile av di dei hevdar at det berre er homoseksuelle handlingar som er straffbare i den iranske straffelova, ikkje den homoseksuelle legninga i seg sjølv. Svendsen, Mühleisen og Røthing meiner UDI opererer med eit skilje mellom homofil legning og homofil praksis i land som Iran, Irak og Afghanistan, på same måte som Noreg gjorde før anti-kriminaliseringa av homofili i Stine Helena Bang Svendsen.

Ho peiker på at medan både den moderne homofile og sodomitten er figurar med sterke mannlege konnotasjonar, er UDI sine notat om homofile asylsøkjarar stort sett kjønnsnøytrale. På same måte som somme asylsøkjarar må kunne dokumentere at deira homofili er ekte, må transnasjonale ektepar — ein norsk og ein utanlandsk statsborgar — overbevise staten om at kjærleiken deira ikkje berre eksisterer på papiret. Det einaste handfaste verktøyet styresmaktene har for å skilje klinten frå kveita er kravet om felles bustad.

I dette ligg ein implisitt forventing om at ektefellane også skal dele ei seng dei har sex i. Seksuell aktivitet er difor eit usagt, men sentralt poeng i prosessen med å skilje dei reelle kjærleiksekteskapa etter vestleg modell og dei reelle arrangerte ekteskapa frå dei ulovlege pro forma-ekteskapa, forklarer Svendsen. Trass i at ekteskap mellom ein norsk mann og ei thailandsk dame kan bli møtt med skepsis, er grunnar som hjelp til husarbeid, botemiddel mot einsemd og moglegheita til å få barn ofte legitime nok.

Ettersom det finst førestellingar om at menn ynskjer seg sex medan ein forventar at kvinner er villige til å bytte sex mot andre gode, reknar ein dette som eit godt bytte for begge partar. Men dette vil bli atskillig grundigare drøfta i Helga Eggebø si doktoravhandling som er rett rundt hjørnet, seier Svendsen. Ein reknar med at ekteskapet er autentisk og basert på kjærleik frå kvinna si side, men at det er lureri og proforma frå den ikkje-vestlege mannen si side, seier Svendsen.

Les mer om Hagesæthers forskning på ekteskap og oppholdstillatelse. Ho strekar under at det ikkje står ikkje nokon stad i UDI sine dokument at ikkje-vestlege menn er ute etter å lure norske kvinner, men at ein kan lese ei slik mistanke ut frå kva UDI faktisk gjer i samband med slike ekteskap. Det handlar om korleis naturaliserte ideologiar fungerer i praktisk politikk, hevdar Svendsen. Scholars, students, artists and activists are invited to participate in the fourth conference of the network Feminist Philosophy: Time, history and the transformation of thought , to be held in the Swedish island of Fårö from 29 July to 5 August Guiding threads for the session are the conceptual triad of concepts, contexts, and critique.

Department of Interdisciplinary Studies of Culture organises an international seminar to celebrate academic achievements of Professor Emerita Merete Lie.

Postal address Postboks Lysaker. Skip to main content. Homo på rett måte Homo på rett måte. More about Migrasjon og innvandring. Når det gjeld forfølging grunna seksuell legning er det ifølgje UDI berre den moderne homoseksuelle som har krav på opphald i Noreg, seier forskar. Moderne homo får opphald I artikkelen «Norwegian sexualities. Norske seksualitetar Men aller først: Må vere ekte homo Men før ein får høve til å sleppe til på kurs må ein få sleppe inn i landet.

Førmoderne sodomittar UDI har til dømes hatt for vane å gi avslag på asylsøknadar frå iranske homofile av di dei hevdar at det berre er homoseksuelle handlingar som er straffbare i den iranske straffelova, ikkje den homoseksuelle legninga i seg sjølv. Beate Sletvold Øistad — UDI sin landrapport frå Iran impliserer at homoseksuelle der er førmoderne sodomittar som difor kan ha sex med menn innanfor dei sosio-kulturelle rammene i det iranske samfunnet så lengje dei er varsame med kor og korleis, fortel Svendsen.

Nokre ekteskap vekkjer riktig nok mindre merksemd enn andre. Strategisk sex Trass i at ekteskap mellom ein norsk mann og ei thailandsk dame kan bli møtt med skepsis, er grunnar som hjelp til husarbeid, botemiddel mot einsemd og moglegheita til å få barn ofte legitime nok.

Hormonelle forstyrringar Andre typar ekteskap synst utlendingsmyndigheitene er hakket meir problematiske. Les mer om Hagesæthers forskning på ekteskap og oppholdstillatelse Ho strekar under at det ikkje står ikkje nokon stad i UDI sine dokument at ikkje-vestlege menn er ute etter å lure norske kvinner, men at ein kan lese ei slik mistanke ut frå kva UDI faktisk gjer i samband med slike ekteskap.

Kred å være queer i norsk musikk. I studien fant man videre få kjønnsforskjeller i forhold til relevante faktorer knyttet til risiko eller vedlikehold, utover at uforholdsmessig mange av mennene som deltok hadde en homofil legning. Så oppsummert ble lidelsen ved overgangen til et nytt årtusen fremdeles sett som en lidelse primært forbeholdt kvinner, men nå også med et lite innslag av homofile menn. Fra omkring begynnelsen på tallet har det imidlertid vært både et økende fokus og en økende bevissthet omkring spiseforstyrrelser hos menn.

Bakgrunnen for dette er blant annet en klinisk antagelse om at lidelsen nå er blitt mer utbredt blant menn, samt et veldokumentert og tiltagende fokus på menns utseende og fysiske attraktivitet Keery, I tillegg kan det synes som at det mannlige skjønnhetsidealet er blitt dreiet i retning av det mesomorfiske idealet, som medfører at menn i økende grad både skal både være muskuløse og samtidig slanke, som stiller høyere krav til en lavere andel kroppsfett enn tidligere.

Dette idealet har lenge vært utbredt i homofile miljøer, og blitt brukt som en del av forståelsesrammen for den etablerte sammenhengen mellom homofili og spiseforstyrrelser Frederick, Buchanan, Sadeghi-Azar, Peplau, Haselton, Berezovskaya, et al. I tillegg er dagens menn mer eksponert for dette skjønnhetsidealet gjennom media og reklame enn hva våre fedre var.

Både modellene og rollemodellene er blitt tynnere og sterkere de siste 30 årene. Altså blir også små barn mer eksponert for dette idealet enn tidligere.

Og bedre blir det vel kanskje ikke når Christiano Ronaldo senere overtar som den store helten. Sammen indikerer dette at dagens gutter og menn kan være mer sårbare for utvikling av spiseforstyrrelser enn tidligere generasjoners gutter og menn gjennom økt grad av opplevd kroppspress, som lenge er blitt sett i sammenheng med utvikling av spiseforstyrrelser hos kvinner.

I tillegg gir det opphav til en hypotese om tilstedeværelsen av mulige kjønnsforskjeller i symptombildet, som speiler ulikhetene i de to skjønnhetsidealene som menn og kvinner forsøker å leve opp til.

I løpet av det siste tiåret har den etablerte kjønnsfordelingen på Samtidig er den etablerte kjønnsfordelingen på Sammen indikerer dette at kjønnsforskjellen mellom menn og kvinner er mindre enn tidligere antatt i forhold til spiseforstyrrelsesproblematikk, uten at dette kommer direkte til syne i studier der man benytter klinisk diagnose som eneste mål på spiseforstyrrelsesproblematikk.

Dette blant annet grunnet fravær av kjønnsnøytrale diagnostiske kriterier, samt et noe ulikt symptombilde, og belyser videre betydningen av å utvikle kjønnsnøytrale diagnosekriterier. Samlet medfører dette at det blir problematisk å operere med et presist estimat for prevalens.

Bakgrunnen for hypotesen om høyere mørketall blant menn, skyldes blant annet en antagelse om at menn opplever mer skam og stigmatisering knyttet til å skulle leve med, eller stå frem med lidelsen. Det ligger åpenbart i mørketallenes natur at de er vanskelige å påvise.

Dette kan også være gjeldende for de nære omgivelsene, grunnet den samme stigmatiseringen omkring spiseforstyrrelser som en lidelse som utelukkende rammer unge kvinner. Følgelig blir det mindre nærliggende for omgivelsene å tenke på vektendringen innenfor rammene av en tradisjonell spiseforstyrrelse, og dermed vil ikke menn møte de samme bekymringene eller spørsmålene fra de nærmeste.

I tillegg vil de dermed heller ikke bli utsatt for det samme presset om å søke hjelp. Imidlertid er denne antagelsen blitt kraftig utfordret i senere tid, gjennom studier som indikerer en mer kompleks sammenheng mellom inngang til pubertet og utvikling av spiseforstyrrelser. Det kan synes som at det avgjørende er hvorvidt man kommer tidlig eller sent inn i pubertet, og at dette har ulik effekt på gutter og jenter. Der sammenhengen mellom tidlig inngang til pubertet hos jenter og utvikling av spiseforstyrrelser godt dokumentert hos jenter f.

Følgelig kan det synes som at inngang til pubertet har motsatt effekt på gutter og jenter i forhold til utvikling av spiseforstyrrelser, der det er de tidlig utviklede jentene og de sent utviklede guttene som er mest utsatt.

Dette er også teoretisk konsistent med teorier som knytter utvikling av spiseforstyrrelser opp mot utilfredshet med egen kropp, siden pubertet bringer gutter i retning av sitt skjønnhetsideal, gjennom økt muskelmasse, mens jenter bringes bort fra sitt ideal gjennom økt mengde kroppsfett. Det kan videre tenkes at dette også er de gruppene som opplever å være mest annerledes fra sin normgruppe, og som dermed vil være mest motivert for å utøve ulike kroppsendringsstrategier, og på den måten utvikle et vedvarende og ambivalent forhold til egen kropp.

For guttene vil dette ofte resultere i et forsøk på å kompensere for sen utvikling gjennom prematur bygging av muskler. Det mest robuste skillet mellom menn og kvinner med spiseforstyrrelsesproblematikk er knyttet til utilfredshet med egen kropp, som regnes som en robust risikofaktor. For der kvinnens største ønske er å bli veiet og funnet for lett er nettopp dette mannens store frykt.

Dette kan igjen knyttes opp mot at de to kjønnene tradisjonelt etterstreber to ulike skjønnhetsidealer, og at det mannlige idealet stiller sterkere krav til både å være sterk og slank. Imidlertid er det interessant å følge med på om denne diskrepansen vil bestå når det kvinnelige skjønnhetsidealet også kan synes å være i endring, i retning av et mer muskuløst ideal.

Dette kan være med på å forklare tidligere funn som peker i retning av at kvinner generelt er mer misfornøyd med egen kropp enn hva tilfellet er blant menn. Det kan tenkes at dette skyldes at man har stilt spørsmål som er mer relevante for kvinner enn menn. En logisk implikasjon av at menn og kvinner er utilfredse med ulike ting, er at de også skal ta i bruk ulike kompensatoriske atferder og kroppsendringsstrategier. Med andre ord har de begge et like «forstyrret» kosthold, som i seg selv går utover livskvaliteten og kan medføre andre lidelser.

Forskjellen er bare at det kun er den ene forstyrrelsen av kostholdet som fanges opp av dagens kriterier. I tillegg kan det synes som at det er mer typisk for menn å ha såkalte blandingsforløp, der man veksler mellom ulike symptombilder avhengig av vekt og livssituasjon. For mange menn, som både opplever et ønske om øket muskelmasse og i tillegg en slank figur, resulterer dette i et hyppig vekslende forløp, der de delvis motstridende ønskene om øket muskelmasse og redusert kroppsvekt ender i et syklisk trenings- og kostoldsforløp, der man alternerer mellom trening og kosthold som skal øke muskelmassen og trening og kosthold som skal redusere kroppsvekten Parent, Følgelig vil de samtidig oppleve et syklisk forløp i forhold til utilfredshet med egen kropp, der de enten vil oppleve utilfredshet med egen muskulatur eller kroppsvekt.

Det kan også tenkes at temaer som kjønnsidentitet og selvfølelse kan være med på å forklare sammenhengen, eller at homoseksuelle gutter opplever en mer belastende ungdomstid enn heteroseksuelle gutter, og at den økede belastningen gjør gruppen mer utsatt for utvikling av spiseforstyrrelser gjennom den perioden av livet der lidelsen oftest oppstår.

Forskning fra de siste ti årene indikerer at flere menn utvikler symptomer spiseforstyrrelser enn tidligere. Imidlertid gir ikke dette et direkte utslag i økning av prevalens av kliniske tilfeller, siden de diagnostiske kriteriene, som ble til i møte med en primært kvinnelig pasientgruppe, bare delvis evner å fange opp det mannlige symptombildet. Det mannlige symptombildet karakteriseres av at menn etterstreber et mesomorfisk skjønnhetsideal, dreiet omkring en sterk og samtidig slank kropp.

Følgelig er menn både utilfredse med størrelsen og synligheten av egen muskulatur, som ofte resulterer i sykliske forløp, der de veksler mellom kompensatoriske atferder for å øke volumet på muskulaturen, og deretter synligheten av den. Dette kan inkludere bruk av overdreven trening, ekstreme kostholdregimer, bruk av ulovlige stoffer, samt perioder med tilstedeværelse av mer tradisjonelle symptomer.

Det som videre skiller mennene fra kvinnene er at mennene i mindre grad snakker med andre om problemene, og dermed mangler naturlige arenaer for bearbeidelse. Dette kan blant annet medføre at menn mangler et språk til å formidle sin lidelse, noe en eventuell behandling dermed må ta høyde for Bunnel, Menn er simpelthen ikke vant til å snakke om spiseforstyrrelser, i hvert fall ikke sine egne.

I tillegg opplever menn mer skam og stigmatisering ved å stå frem med det som primært anses som en primært kvinnelig lidelse, samt at de i mindre grad er villige til å se sine enge symptomer i lys av en spiseforstyrrelse. På bakgrunn av dette kan det tenkes at det i tillegg er høye mørketall blant menn med lidelsen. Paradoksalt nok kan det dermed synes som at menn, i likhet med kvinner, etterstreber idealer som ikke verdsettes av det motsatte kjønn.

For der kvinner ønsker å være tynnere enn hva menn finner attraktivt, ønsker menn å være mer muskuløse og mer definerte enn hva kvinner finner attraktivt. Dermed virker det som at kroppsendringsprosjektene er mindre knyttet til det å skulle tiltrekke seg en partner av motsatt kjønn. Viktigere er de tilbakemeldingene man får i fra venner av samme kjønn, og ikke minst den fordreide tilbakemeldingen man gir seg selv i møte med speilet.

Forfatteren født , Jessheim er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og sitter i styret nå i ROS rådgiving om spiseforstyrrelser. Gjennom dette arbeidet har forfatteren kommet i kontakt med mange menn med ulike symptombilder innen spiseforstyrrelsesspekteret. Artikkelen er basert både på kliniske erfaringer samt en litteraturstudie, utført av forfatteren, som hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi, ved UiO Studien er basert på funn fra omkring artikler, hentet fra de siste 10 årene.

Forfatteren er i tillegg tidligere utdannet journalist fra Høyskolen i Oslo , og har de seneste årene holdt flere foredrag og temakvelder omkring temaet «Menn med spiseforstyrrelser». Stability of eating disorders diagnostic classification in adolescents: Five-year longitudinal findings from a population-bases study. The Journal of Treatment and Prevention, 19 4 , Gender-related aspects of eating disorders: A guide to practice.

Journal of Gender specific Medicine , 2 1 , Males assessed by a specialized adult eating disorders service: Patterns over time and comparisons with females. International Journal of Eating Disorders, 41, Eating disorders in males: A report on patients. American Journal of Pscychiatry, 8 , The psychosexual aspects of anorexia nervosa and bulimia nervosa: Clinical Psychology Review, 9,